Sievietes un vīrieša loma politikā

Mūsdienās, daudzi strīdas par politisko un arī ne tik politisko vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. Daudzi viedokļi ir izveidojušies nepatiesi, balstoties uz vēstures rūgto pieredzi, kad sievietēm nebija tiesību ne izteikt savu domu, kur nu vēl runāt par iespēju piedalīties politiskos procesos. Toties šodien, sievietes ir izcīnījušas savu vietu ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Kaut gan sievietes ir ieguvušas ko vēlējušās, pastāv uzskati, ka sievietēm nav vienlīdzīgas iespējas darba jomā.

Ir daudz viedokļu par to, vai Latvijas politikā ir dzimuma līdztiesība. Daudzi uzdod jautājumu, vai politiskā sistēma spēj nodrošināt šo līdztiesību iedzīvotāju vidū. Toties vai mums ir iespēja diskutēt par demokrātisku leģitimitāti, ja Latvijā nav vienlīdzība?

Lieki piebilst, ka Latvijas politikā sievietes ir bijušas spējīgas ieņemt valsts augstākos amatus. Latvijā mums ir bijusi gan sieviešu dzimtas pārstāve – prezidente, gan valdības darbu vada sieviete. Mūsu valsts kancelejas vadītāja amats jau ilgu laiku ir bijis dažādu sieviešu rokās. Šo augsto amatu dēļ pētījumos par sieviešu pieeju daba tirgum Latvija atrodas blakus valstīm, kurās šis reitings ir apmierinošs. Jāpiebilst, ka politikas dienas kārtībā līdztiesības jautājums nav bijis aktuāls.

Toties, ja raugāmies uz Saeimas darba vietu skaitu, tad Saeimā sieviešu pārākums nav redzams. Saeimā deputātu rindās sievietes veido tikai vienu ceturto daļu no visiem deputātiem. Pat Rīgas domes deputātu vidū ir tikai 22% sievietes. Tā pat arī sievietes ir tikai divās partiju valdēs, bet kopumā tās ir piecas. Sociālajos tīklos plaši sastopams negatīvs un kritizējošs viedoklis par sieviešu profesionālo sniegumu politikas jomā. Tā pat ir iespēja atrast dažādus viedokļus par to izskatu un citām īpašībām. Nereti viedokļi par spēcīgo un neuzveicamo vīriešu tēlu un kaprīzo, emocionālo sievietes tēlu ir sastopami gan mediju aprindās, gan arī politiķu retorikā.

Viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ir vienlīdzība sieviešu un vīriešu starpā. Neskatoties uz daudziem mēģinājumiem, aizvien nav sanācis nodrošināt labu sieviešu reprezentāciju ne valstu, ne citā līmenī. Mūsu valstī ir vairāk kā puse sieviešu dzimtas pārstāvju un jānodrošina, lai tām būtu vienlīdzīgas iespējas un tiesības kā vīriešiem. Sievietēm ir jābūt vienlīdzīgi reprezentētām situācijās, kad tiek pieņemti lēmumi, kas, protams, arī ietekmē viņu dzīves. 2012. gadā tika publicēts Apvienoto Nāciju attīstības programmas ziņojums pierāda, ka plašāks sieviešu loks politiskajā līmenī spēj nodrošināt arī lielāku sieviešu tiesību aizstāvību, kā arī nodrošina to valstiskā līmenī.

Jau laicīgi gatavojoties 2014. gada Eiroparlamenta vēlēšanām, vairākas Eiropas sievietes bija izveidojušas dažādas uzsaukumus nacionālajām partijām. Uzsaukumos tika aicināts nodrošināt paritātes principu kandidātu sarakstos. Citi aicināja īstenot paritātes principa īstenošanu, izvēloties pareizos valžu locekļus un amatpersonas, toties tas bija attiecināms uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

Toties mēs neizpaliekam bez jautājuma vai Latvijas politiskā sistēmas darbība nodrošina dzimumu līdztiesību pie mums – Latvijā? Ir daudz iespēju Latvijas sievietes iesaistīt citos Latvijas darbos, tādā veidā veicinot līdztiesību šajā valstī. Jāizsver kādi ir šķēršļi mūsdienu politiskajā sistēmā tieši sievietēm un kā tos ir iespēja pārvarēt. Toties, daudzi ar sieviešu tiesībām saistītie likumi un iespējas ir stereotipu līmenī. Arī medijos ir iespēja sastapties ar daudzām nepilnībām un meliem, no kuriem iedzīvotāji veido savu viedokli. Un jāuzdod jautājums cik ļoti patiess un kompetents var būt viedoklis, ja tas ir balstīts un meliem?